AGIC: Associació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya
AGIC: Associació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya
agic - Qui Som

Òrgans de govern


ASSAMBLEA GENERAL
Assamblea General
L'Assemblea General està formada pels integrants de la junta de govern. Es realitza amb caràcter ordinari una vegada a l'any. No obstant es poden convocar Assemblees extraordinàries en cas de què la situació així ho requereixi.
L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la Federació i estarà composada per les associacions afiliades a AGIC.JUNTA DIRECTIVA
Junta Directiva
La Junta Directiva està formada per els màxims representants de cadascuna de les associacions que formen AGIC. És l'òrgan encarregat de la direcció i administració ordinàries de la Federació.
Té una periodicitat mensual, encara que es poden convocar juntes extraordinàries en cas necessari.COMISSIONS INTERNES
Comissions Internes
Les Comissions Internes són creades per a analitzar l'estat actual del sector vist des de les diverses temàtiques i trobar solucions i propostes dirigides a millorar o corregir les diferents situacions que es puguin donar tant l'àmbit tècnic com a l'administratiu.
Les Comissions Internes estan dirigides per especialistes integrants de la Federació.COMISSIONS EXTERNES
Comissions Externes
Les Comissions Externes es realitzen amb els diferents organismes, entitats i companyies que participen activament en el sector de les instala·lacions.
Els participants en aquestes Comissions són els representants d'AGIC a les Comissions Internes.


AGIC, Associació de gremis d’instal·ladors de catalunya

La missió de AGIC és la de donar suport a les associacions que la formen amb l'objectiu de difondre noves línies per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l'Administració generant un mercat integrat i equilibrat.
Telf. 934 521 662
Fax: 934 510 203
c/ Bruc, 94 baixos · 08009 Barcelona · Spain


Error, avisimportant

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome