AGIC: Associació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya
AGIC: Associació de Gremis d'Instal.ladors de Catalunya
agic - Àrees i serveis

Competitivitat i desenvolupament


La funció principal d’AGIC és la de crear nous serveis i noves iniciatives amb la finalitat de què els seus associats puguin augmentar la seva oferta i desenvolupar noves eines de creixement econòmic i competitiu.

AGIC es fonamenta en l’actitud dinàmica i participativa de les seves associacions. A més de crear noves iniciatives, s’han de potenciar les existents i aprofitar tots aquells projectes que actualment donen un resultat positiu.
agic - àrees i serveis - Competitivitat i Desenvolupament
Accions

Projectes per a la creació i promoció de nous serveis.
Creació d’iniciatives per augmentar la competitivitat de les empreses.
Col·laboració activa amb altres entitats i organitzacions sectorials.

AGIC, Associació de gremis d’instal·ladors de catalunya

La missió de AGIC és la de donar suport a les associacions que la formen amb l'objectiu de difondre noves línies per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l'Administració generant un mercat integrat i equilibrat.
Telf. 934 521 662
Fax: 934 510 203
c/ Bruc, 94 baixos · 08009 Barcelona · Spain


Error, avisimportant

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome